Οδηγός δραστηριοτήτων O_Live

Αν αναρωτιέστε: ” Πώς μπορώ να εξηγήσω την έννοια της δημοκρατίας ή της ισότητας στους μαθητές/τριες μου ώστε να την κατανοήσουν καλύτερα; “, αυτό το εγχειρίδιο θα σας καθοδηγήσει σε μια πιο πρακτική προσέγγιση των παραπάνω εννοιών.

Όλες οι δραστηριότητες που θα βρείτε εδώ περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό από δραματικές τεχνικές εμπνευσμένες από τον χώρο του θεάτρου και κινητικά παιχνίδια εμπνευσμένα από τον αθλητισμό.

Προτρέποντας τους μαθητές/τριες σας να κινηθούν στο χώρο, να χρησιμοποιήσουν το σώμα και τη φαντασία τους, μπορείτε να εξηγήσετε βαθύτερες έννοιες με απτό τρόπο.

Οι δραματικές τεχνικές εστιάζουν στην ενίσχυση της προσοχής, της παρατήρησης, της επικοινωνίας, την ενσυναίσθηση και μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μια ομάδα συνεργάζεται.

Από την άλλη, οι σωματικές δραστηριότητες και ο αθλητισμός εστιάζουν στην καλλιέργεια της πειθαρχίας για την επίτευξη στόχων, την υπευθυνότητα, την υπομονή, την καθημερινή προσπάθεια και βελτίωση, την αυτογνωσία και τον σεβασμό.

Στόχος μας μέσω αυτού του συνδυασμού είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες ηλικίας 8-10 ετών να κατανοήσουν αυτές τις έννοιες μέσα από το παιχνίδι και να μάθουν μέσω του βιώματος.

Οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, την κριτική σκέψη και την επικοινωνία. Ταυτόχρονα τα παιδιά εμπλέκονται σε παιχνίδια ρόλων, ομαδικές συζητήσεις και δημιουργικά σενάρια/ιστορίες.

Συντελεστές
Mara Kalantzi, La Transplanisphère (France)
Bruno Freyssinet, La Transplanisphère (France)
Niki Paksinou, Messolonghi By Locals (Greece)
Agisilaos Rompolas, Messolonghi By Locals (Greece)
Marie Chiotti, Zukunst (Germany)
Ines Litka, Zukunst (Germany)