Ας μιλήσουμε με αριθμούς!

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών των εκδηλώσεων O_LIVE παρουσιάσαμε τα αποτελέσματά μας σε συνολικά 138 άτομα από τον τομέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. Οι 108 από αυτούς εκπαιδεύτηκαν στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου O_LIVE. Ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό προσωπικό από πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενδιαφερόμενοι φορείς, υπεύθυνοι εκπαίδευσης και πολιτισμού  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA) Μέχρι τώρα συνολικά 149

Read More