Λίγα λόγια

Το έργο O_live θα οδηγήσει στη δημιουργία γνώσεων και δεξιοτήτων που θα ωφελήσουν  σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολό της. 

Πρόθεση μας είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ισότητας, της δημοκρατίας, της ευημερίας τόσο στην Ευρώπη όσο και πέρα από αυτή.

Παράλληλα ελπίζουμε ότι θα εκσυγχρονίσει και θα ενισχύσει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ με νέα αποτελεσματικά εργαλεία.

Στόχος: 

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δράσης για να εντοπίσουν, να βοηθήσουν και να προστατέψουν τους μαθητές/τριες από πιθανούς κινδύνους που οδηγούν σε βίαιες/εξτρεμιστικές πράξεις.

Το O_live στοχεύει στην παροχή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής μεθόδου η οποία θα αυξήσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διερευνήσουν στην πράξη με τους μαθητές/τριες τους (8-10 ετών) τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και του σεβασμού στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Ολυμπισμού.

Εφαρμογή:

Πιο συγκεκριμένα, 3 πτυχές θα διερευνηθούν με τη χρήση δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης :

α) Ενεργώντας ισότιμα,

β) Ενεργώντας δημοκρατικά,

γ) Ενεργώντας ισότιμα.

Ο συνδυασμός του Δημιουργικού Δράματος/Θεάτρου και του Αθλητισμού, που είναι παγκόσμιες και ιδιαίτερα παρακινητικές, κοινωνικές, διασκεδαστικές πρακτικές αποτελούν τα εργαλεία μας.

Αποτελέσματα:

Το O_live προσφέρει παρεμβάσεις που ξεκινούν βραχυπρόθεσμα και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης προσέγγισης για το μέλλον,  σε σχέση με την εκπαίδευση πολιτών, τη δημοκρατία και τις αξίες. Τα αποτελέσματά μας θα είναι τα εξής:

  • Ένας πρακτικός οδηγός τριών κεφαλαίων με τα εργαστήρια της μεθόδου O_live.
  • Μια σειρά από βίντεο καθοδήγησης, τα οποία θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της μεθόδου.
  • Μια πλατφόρμα όπου θα παρέχεται επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τις θεματικές του έργου.

Το έργο υποστηρίζεται από το Erasmus + Strategic partnership.