Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

Bασική ιδέα του έργου είναι να αναπτυχθεί μια μέθοδος που ενδυναμώνει τους συμμετέχοντες να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Nα εμπνεύσει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου (8-10 ετών) ώστε να υιοθετήσουν ένα ρόλο ενεργού πολίτη. Ένα δημοκρατικό τρόπο ζωής που σέβεται και προασπίζεται τις ανθρώπινες αξίες.

Η ελπίδα μας είναι ότι  εκπαιδεύοντας από νωρίς τα παιδιά να παίζουν και να ενεργούν υπεύθυνα και δημοκρατικά, οι αξίες αυτές είναι πιο πιθανό να ενσωματωθούν βαθιά στη συνείδησή τους. 

Έτσι, στο μέλλον, ως ενήλικοι πολίτες, θα είναι σε θέση να ενεργούν σε κοινωνικό επίπεδο με ανάλογο τρόπο. 

Σε αυτή την ενότητα έχουμε συγκεντρώσει χρήσιμο υλικό  όπως συνδέσμους, άρθρα και άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους που σχετίζονται με όλες τις παραπάνω θεματικές. 

Το υλικό είναι διαθέσιμο όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς αλλά σε κάθε επισκέπτη/τρια που επιθυμεί να εμβαθύνει και να εμπνευστεί…

Άρθρα

Εγχειρίδια