Αξιολόγηση

Ένας υπέροχος και διαδραστικός τρόπος για να μιλήσουμε για τη δημοκρατία». (Συνέντευξη καθηγητών)

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 98 παιδιά, τα οποία φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Κάθε μια από τις τάξεις που συμμετείχαν στην έρευνα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό πλαίσιο, τόσο εκπαιδευτικά, που σχετίζεται με το σχολικό σύστημα της χώρας, όσο και κοινωνικά, που σχετίζεται με οικονομικές πτυχές και κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι τάξεις διαφέρουν ως προς τη συμμετοχή τους σε αθλητικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την περιορισμένη διαθεσιμότητα πολιτιστικών/αθλητικών προσφορών ή εργαστηρίων, τη τοποθεσία ή με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οι ομάδες των μαθητών στις 3 χώρες, διαφέρουν επίσης ως προς το επίπεδο της δηλωμένης εμπλοκής τους στη ζωή της τάξης και στο αίσθημα ασφάλειας που έχουν όταν μοιράζονται τις απόψεις τους στην τάξη. 

Η μέθοδος που συνδυάζει θεατρικές και αθλητικές τεχνικές αξιολογήθηκε θετικά από τους περισσότερους μαθητές. Επίσης, μια μεγάλη πλειοψηφία δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμη να λάβει μέρος σε παρόμοιες δραστηριότητες στο μέλλον. Κατά τη σύγκριση των απαντήσεων των δύο ερωτηματολογίων, μπορεί να φανεί ότι τα παιδιά είχαν ήδη καλή γνώση της ομαδικής εργασίας, της επίλυσης συγκρούσεων και της αξίας της συμμετοχής αθλητικούς αγώνες. Το ερωτηματολόγιο μετά το εργαστήριο δείχνει μια διεύρυνση του φάσματος των συσχετίσεων και, συνεπώς, της γνώσης για αυτά τα θέματα. Τα παιδιά επέλεξαν πρόθυμα περισσότερες απαντήσεις, αναγνωρίζοντας έτσι την ευρύτερη πτυχή των θεμάτων της ισότητας, συμμετοχής, δικαιοσύνης κτλπ.

Οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ομόφωνα το ενδιαφέρον τους για  νέα εργαλεία. Οι περισσότεροι υποδεικνύουν επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης θεμάτων όπως η δημοκρατία, η ανεκτικότητα και οι Ολυμπιακές αξίες στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, τονίζουν την έλλειψη προετοιμασίας τους για τη μετάδοση αυτού του είδους γνώσης και βλέπουν την ανάγκη για εκτεταμένη κατάρτιση και την απόκτηση νέων εκπαιδευτικών εργαλείων. Ως εκ τούτου, τα προπαρασκευαστικά εργαστήρια, στα οποία οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη μέθοδο O_LIVE και την εφαρμογή της, βαθμολογήθηκαν πολύ καλά. Κυρίως λόγω του περιεχομένου και της εκπαιδευτικής τους αξίας και λόγω της αποτελεσματικής οργάνωσής τους.

Πριν ξεκινήσουν να εφαρμόζουν τη μέθοδο στις τάξεις, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των δασκάλων ήταν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.  Eπίσης να κατανείμουν ομοιόμορφα την προσοχή μεταξύ του παιχνιδιού και του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ορισμένες από τις ανησυχίες αποδείχθηκαν αληθινές. Στο τελικό ερωτηματολόγιο, οι δάσκαλοι σχολιάζουν τη δυναμική της ομάδας, υποδεικνύοντας ότι ήταν δύσκολο κάποιεσ φορές για τους μαθητές να συγκεντρωθούν καθώς και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά στην ομάδα. Από την άλλη, ήταν ακριβώς αυτός ο τομέας αλληλεπίδρασης, εξεύρεσης κοινών λύσεων, δημοκρατικής λήψης αποφάσεων που υποδείχθηκε ως το ισχυρότερο σημείο της μεθόδου. Η μέθοδος ώθησε τους μαθητές/τριες να αναπτύσσουν περισσότερο διάλογο μεταξύ τους, να ακούν ο ένας τον άλλον και να είναι πιο προσεκτικοί στις διαφορετικές απόψεις μέσα στην ομάδα. Το εργαστήριο δημιούργησε έναν περιεκτικό και ελκυστικό χώρο για να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά. Οι δραστηριότητες ήταν ελκυστικές και ενδιαφέρουσες γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα, χάρη στον συνδυασμό στοιχείων αθλητισμού και θεάτρου.

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις με δασκάλους, μετά την εφαρμογή της μεθόδου Ο_LIVE στις τάξεις τους:

  • Αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν να νιώθεις δύναμη.
  • Πιστεύω ότι το θέατρο στο σχολείο σου επιτρέπει να προσεγγίσεις όλες τις δεξιότητες.
  • Όλες αυτές οι ιδέες, μπορείτε να τις εφαρμόσετε ως παιδαγωγική προσέγγιση σε άλλα θέματα. Το βρίσκω πολύ ικανοποιητικό προσωπικά και επαγγελματικά. Πολλές ιδέες που πυροδοτούν δράση!
  • Ως δάσκαλοι, πρέπει συχνά να αναπτύξουμε αξίες ενσυναίσθησης, σεβασμού και ενεργητικής ακρόασης, μα συχνά είναι πολύ αφηρημένο. Η χρήση του θεάτρου και του αθλητισμού είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αυτό θα θυμάμαι.
  • Η μεθοδολογία μας δείχνει έναν άλλο τρόπο έκφρασης συναισθημάτων. Με στάσεις σώματος, χειρονομίες και συμπεριφορές. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για τους μαθητές/τριες.
  • Είμαι σίγουρος ότι δουλεύοντας έτσι μπορούν να αναδειχθούν περισσότερα παιδιά στην τάξη. Μπορούμε να μιλήσουμε για πιο προσωπικά πράγματα. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας.
  • Όταν σημαντικές θεωρητικές αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων γίνονται πράξη…